Nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 września 2020

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Nowe zasady korzystania z Biblioteki Szkolnej

 1. W bibliotece obowiązują ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa – czytelnicy w drodze do biblioteki zobowiązani są dokonać dezynfekcji rąk oraz zachować bezpieczny odstęp od innych osób – 1,5 metra. Dla bezpieczeństwa własnego i innych wskazane jest wejście w maseczce.

 2. W bibliotece nie będzie swobodnego dostępu do regałów. Książki podaje bibliotekarz. Zwracane przez czytelników książki będą poddawane 2-dniowej kwarantannie.

 3. W pomieszczeniu biblioteki nie będą odbywać się zajęcia dla dzieci, nie będzie możliwości korzystania z kącika czytelniczego.

 4. W przypadku nauczania zdalnego czytelnicy/opiekunowie uczniów proszeni są o zamawianie książek wysyłając informację poprzez platformę Vulcan, bezpośrednio do bibliotekarza Grażyny Szymańskiej.

  Książki zamówione przez czytelnika/ opiekuna, z nazwiskiem dziecka, będą do odbioru w pomieszczeniu portierni. Uczeń/opiekun o tym fakcie zostanie poinformowany przez bibliotekarza.

  Książki, które nie zostaną odebrane przez ucznia/opiekuna w ciągu 2 dni, wracają do biblioteki.

  Przeczytane książki czytelnicy/opiekunowie, z dołączoną kartką z nazwiskiem dziecka, zwracają w tym samym miejscu.

 5. Podręczniki bibliotekarz rozdaje uczniom w salach lekcyjnych. Przypominam, że wszystkie podręczniki należy obłożyć i podpisać w wyznaczonym do tego miejscu.