V Międzyszkolny Turniej Wiedzy: Baśniowy świat braci Grimm czyli krótka podróż po Niemczech.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2019

Organizator konkursu - Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1.


Opiekun szkolny - bibliotekarz Grażyna Szymańska

Uwaga! Konkurs przeniesiony na środę, 29 maja

REGULAMIN

I ORGANIZATOR KONKURSU: Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół i Placówek Nr 1,
Katowice, ul. Paderewskiego 46 (Os. Paderewskiego)

II CELE KONKURSU:

  1. Poznawanie wybranych miast związanych z braćmi Grimm i ich baśniami. Wzbogacanie wiedzy na temat geografii i kultury Niemiec.
  2. Doskonalenie umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem
  3. Rozwijanie umiejętności wyboru odpowiedniej informacji
  4. Rozwijanie umiejętności współpracy  oraz kształtowanie odporności emocjonalnej i pozytywnego podejścia do wyzwań konkursowych

III TERMIN KONKURSU:  8 maja 2019 r. (środa).
Rozpoczęcie o godz. 9.30. Zakończenie konkursu ok. godz.11:30

IV WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. W konkursie biorą udział po 2 osoby z klasy III (należy zabrać pióro lub długopis).
 2. Zgłoszenia  reprezentantów przyjmowane będą do  30 kwietnia 2019 r.
 3. Zakres tematyczny konkursu: Dokładna znajomość następujących baśni zawartych w wydaniu Naszej Księgarni w przekładzie Marcelego Tarnowskiego.

- Kopciuszek
- Czerwony Kapturek
- O wilku i siedmiu koźlątkach
- Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka
- Gęsiareczka
- Śnieżka
- Król Drozdobrody
- Złota gęś

Bardzo ogólna wiedza o państwie, jego kulturze i położeniu oraz  miastach związanych z autorami baśni.
Podstawowe wiadomości z życia braci Grimm

V PRZEBIEG KONKURSU:
1 etap –Uczestnicy indywidualnie rozwiązują pisemny test sprawdzający znajomość faktów z lektury  (pytania otwarte i zamknięte, prawda czy fałsz, uzupełnienie zdania, wykreślanka, krzyżówka,  itp.)

2 etap –Uczniowie oglądają prezentację pt. Bracia Grimm i ich baśnie czyli krótka podróż po Niemczech

3 etap - Drużyna na podstawie prezentacji  odpowiada pisemnie na pytania zawarte w quizie "Bracia Grimm, ich życie i twórczość oraz ciekawostki o kraju i regionie” (np. położenie na mapie, flaga, ogólna wiedza o twórczości i faktach z życia autorów oraz miejscach związanych z braćmi Grimm.

Prace oceniane będą przez komisję po zakończeniu konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie późniejszym na stronie internetowej szkoły organizatora i przesłane do szkół uczestniczących w turnieju . Nagrody dla laureatów zostaną dostarczone do szkół laureatów turnieju. Prace konkursowe będą przechowywane w bibliotece szkolnej do końca roku szkolnego.

VI NAGRODY:

 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
 2. Za pierwsze trzy miejsca zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 3. Nauczyciele otrzymają dyplomy podziękowania.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego rozdysponowania nagród.