Obiady czerwiec

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2019

 

13 x 3 zł. = 39 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły
PKO 18 1020 2313 0000 3902 0515 1669
Szkoła Podstawowa nr 66
ul. B. Krzywoustego 7
40-870 Katowice
tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa..., wpłata za obiady za miesiąc....
OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 25 MAJA.

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie wydawanie obiadów zostanie wstrzymane i będą naliczane odsetki.
Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć do kierownika świetlicy lub intendentki, bądź przesłać na adres mailowy: kuchnia@sp66katowice.pl