ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2017

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 66
im. Janusza Korczaka
w Katowicach
zaprasza Rodziców dzieci
rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 
na zebranie informacyjne, które odbędzie się
04 czerwca tj. w poniedziałek o godzinie 1700


 

O G Ł O S Z E N I E !

 

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 514 zł na osobę (kwota 500+ nie wlicza się do dochodu), mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2017/2018.
Wnioski można otrzymać od 4 września 2017r. u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017r.

 


 

 

informacje o stypendium Prymus:

http://katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS.aspx


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 66
im. Janusza Korczaka
w Katowicach
zaprasza Rodziców dzieci
rozpoczynających naukę w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 
na zebranie informacyjne, które odbędzie się
04 czerwca tj. w poniedziałek o godzinie 1700

 


 

 


Więcej informacji:


 

P Ó Ł K O L O N I E w naszej szkole

Dla wszystkich chętnych dzieci proponujemy atrakcyjny wypoczynek podczas wakacji zimowych.
Półkolonie trwają przez 2 tygodnie
od 16.01.2017r. do 29.01.2017r, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
Zajęcia w szkole oraz opieka pedagogiczna i pielęgniarska są bezpłatne, natomiast Rodzice pokrywają koszty wstępów, przejazdy na liczne wycieczki.
(150zł koszt programu za każdy tydzień).
Dla chętnych można wykupić obiady w stołówce szkolnej – wpłata za obiady od 01do 10 stycznia 4 obiady na każdy tydzień. Zapisy przyjmują nauczyciele: mgr M. Kawałek, mgr D. Niepokojczycka -Grzonka (pedagog szkolny) do 12 stycznia (tel. 2541651 w.29)
Ilość miejsc ograniczona. Przy zapisie prosimy o dokonanie przedpłaty w kwocie 50zł(jest to potwierdzenie zapisu).
Pierwszeństwo mają dzieci zapisujące się na 2 tygodnie.O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów klas VI :
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7
(dla uczniów klas I-VI) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
w r.szk. 2016/2017 mogą ubiegać się o wyprawkę szkolną.
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 5 września br.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów z rodzin w , których dochód netto nie przekracza 514 zł na osobę (kwota 500+ nie wlicza się do dochodu), mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017.
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2016r.


O G Ł O S Z E N I E !

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 514 zł na osobę, mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017 (świadczenie 500 + nie wlicza się do dochodu rodziny).
Wnioski można otrzymać u pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły.
Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie od 01do 21 czerwca 2016r.