Portrety Kompozytorów Polskich - Karol Szymanowski

19 listopada 2020

Zaproszenie

W imieniu pani Alicji Kotyl zapraszam do wysłuchania audycji edukacyjnej o twórczości Karola Szymanowskiego.

Audycja jest nagrana z udziałem świetnych, młodych muzyków pianisty Michała Dziewiora i śpiewaczki Justyny Bujak.