obiady listopad

11 października 2018

OBIADY   LISTOPAD

20 dni x 3 zł. = 60 zł.

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto szkoły do dnia 25 października oraz o dostarczenie potwierdzenia przelewu.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT

(mailowo na adres kuchnia@sp66katowice.pl lub w wersji papierowej do intendentki lub kierownika świetlicy)

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT