Kadra

Artykuły

4 stycznia 2017

Pracownicy szkoły

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor szkoły
mgr Elżbieta Przygodzińska
V-ce dyrektor szkoły
mgr Ewa Wszędyrówny

 KADRA PEDAGOGICZNA

Kierownik świetlicy
mgr Beata Ścierska

Pedagog szkolny
mgr Danuta Niepokojczycka - Grzonka

Nauczyciel bibliotekarz
mgr Grażyna SzymańskaŚwietlica szkolna:
Beata Dziubany-Ścierska, Anna Fryc, Sylwia Maucy, Jarosław Janik,
Katarzyna Szukalska, Małgorzata Brudzewska, Anna Kędzior, Tatiana Golka, Iwona Korchowiec

 

Edukacja wczesnoszkolna:
Wioleta Gwiżdż, Dorota Lieber, Małgorzata Skrzypczak, Mariola Kawałek,
Anna Frankiewicz, Małgorzata Brudzewska, Magdalena Jesionek, Barbara Jaskulska.

 

Zespół humanistyczny:
Hanna Kaszuba - n-l plastyki,
Joanna Gembalczyk - n-l religii,
Irena Pałka - n-l historii,
Tatiana Golka - n-l języka angielskiego,
Iwona Korchowiec - n-l języka angielskiego,
Barbara Łukasik - n-l muzyki,
Ewelina Thiel-Matejczuk - n-l języka polskiego,
Justyna Marczuk - n-l języka polskiego,
Sara Bezner - n-l religii,
Marcin Piasecki - n-l religii,
Joanna Krzywoń - n-l języka polskiego,
Ewa Górska - n-l historii,
Ewa Woś - n-l języka hiszpańskiego,
Krystyna Sieradzka-Godyń - n-l wspomagający

 

 

Zespół matematyczno-przyrodniczy:
Alicja Makosz - n-l wychowania fizycznego,
Ewa Kuczera - n-l matematyki,
Krystyna Cabała - n-l matematyki,
Marcin Parlicki - n-l wychowania fizycznego,
Robert Stangrecki - n-l zajęć komputerowych,
Barbara Całka - n-l przyrody i geografii,
Danuta Niepokojczycka-Grzonka - n-l zajęć technicznych,
Ewa Jasik - n-l przyrody,
Ewa Oterman - n-l wychowania fizycznego,
Tomasz Westwański - n-l fizyki,
Mariusz Lichocki - n-l chemii
Krystyna Sieradzka-Godyń - n-l wspomagający

 

Kształcenie specjalne:
Ewa Wszędyrówny - n-l edukacji wczesnoszkolnej,
Irena Pałka - n-l edukacji wczesnoszkolnej, historii i rewalidacji,
Barbara Łukasik -n-l muzyki i rewalidacji,
Barbara Całka - n-l przyrody i rewalidacji,
Anna Frankiewicz - n-l edukacji wczesnoszkolnej,
Joanna Gembalczyk - n-l religii,
Barbara Jaskulska - n-l rewalidacji (Terapia Metodą Tomatisa),
Iwona Korchowiec - n-l j. angielskiego,
Hanna Kaszuba - n-l plastyki i rewalidacji (Sala Doświadczania Świata),
Mariola Kawałek - n-l rewalidacji (Integracja Sensoryczna),
Barbara Korc - n-l rewalidacji (logopeda),
Ewa Kuczera - n-l matematyki,
Dorota Lieber - n-l edukacji wczesnoszkolnej i rewalidacji (Terapia Metodą Tomatisa),
Alicja Makosz - n-l wychowania fizycznego i rewalidacji,
Justyna Marczuk - n-l rewalidacji (logopeda),
Danuta Niepokojczycka-Grzonka - n-l zajęć technicznych,
Robert Stangrecki - n-l zajęć komputerowych,
Katarzyna Szukalska - n-l rewalidacji (logopeda),
Ewelina Thiel-Matejczuk - n-l j.polskiego i rewalidacji.

 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Sekretariat
p. Janina Gajda

Kucharka
p. Joanna Olszynka

Pielęgniarka szkolna  - p. Małgorzata Rzeszutek

 

Miło nam poinformować, że pracownik naszej szkoły, pani Zuzanna Pokucińska od wielu lat zajmuje się malarstwem. Zaczynała od rysunku i malowania na liściach, z czasem rozpoczęła malowanie na płótnie. Maluje farbami olejnymi, najchętniej pejzaże, wyzwaniem były i są dla niej konie.
23 czerwca 2014r w Filii nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach miało miejsce otwarcie pierwszej wystawy pani Zuzanny zatytułowanej „Moje małe chwile zapomnienia”
Oto kilka zdjęć z tej wystawy:

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!