Ciekawostki literackie na czas kwarantanny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

25 marca 2020

Kto czyta nie błądzi...

Kto czyta nie błądzi - wpływ czytania na rozwój poznawczy
i emocjonalny dzieci.

Rzeczywistość w której żyjemy jest oparta na obrazie i dźwięku. Dzieci od najmłodszych lat zalewane są falą bodźców płynących z laptopów, smartfonów i telewizji. W tym natłoku audiowizualnych przekazów dzieci muszą nauczyć się szybkiego odnajdywania kluczowych dla nich informacji. Czy w takim razie współczesnym dzieciom nadal potrzebne są książki? Czy czytanie może wykształcić u nich umiejętności, które będą przydatne w przyszłości?
TAK!

Koncentracja uwagi, wytrwałość i myślenie:

Dzieci, do których napływa duża ilość bodźców audiowizualnych uczą się przerzucania uwagi pomiędzy kilkoma źródłami informacji. Często zdarza się, że równocześnie jedzą, grają na telefonie, oglądają film i rozmawiają z rodzicem. Przerzutność uwagi wytwarza się więc u współczesnych dzieci w sposób naturalny. Dzieci i młodzież nie radzą sobie jednak z koncentracją uwagi na jednym zadaniu, oraz z odnajdywaniem informacji istotnych. Z tego powodu często nie są w stanie wyciągnąć logicznych wniosków z prezentowanego im materiału. Czytanie uczy dzieci wytrwałości, cierpliwości i koncentracji. Czytanie ze zrozumieniem wymaga odnalezienia informacji istotnych i połączenia ich w logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy. Jest to podstawa myślenia logicznego, która pozwala nam w przyszłości na selekcjonowanie informacji i ich analizę. Dzieci, którym książki czytane są na głos dodatkowo wzmacniają uwagę i analizę słuchową. Dzięki temu są w stanie skupić się na słowach płynących z ust drugiego człowieka. Jest to znakomita inwestycja w rozwój edukacyjny dziecka. Pozwala bowiem na lepsze przetwarzanie informacji przekazywanych przez nauczycieli. Jednak przede wszystkim jest to inwestycja w rozwój społeczny dziecka: umiejętność konwersacji i słuchania drugiego człowieka.

Komunikacja i rozwój słownictwa Współczesne komunikaty są zwykle krótkie i ubogie słownikowo. Książki są podstawowym nośnikiem poprawnej polszczyzny, w których wciąż przykłada się wagę do konstrukcji zdania i zabawę słowem. Dzieci, które czytają mają większy zasób słownictwa, lepiej rozumieją subtelne różnice między wyrazami bliskoznacznymi, szybciej uczą się rozumienia metafor, ironii i dowcipu. Dzięki czytaniu dzieci lepiej wyrażają swoje myśli. Potrafią bronić swojego zdania, rozmawiać o emocjach, potrzebach i postawach.

Empatia i wrażliwość emocjonalna Dzięki książkom dzieci uczą się rozumienia cudzych stanów emocjonalnych, motywacji innych ludzi i wytwarzają szacunek dla odmienności. Czytanie książki bez nawiązania emocjonalnej więzi z bohaterem zwykle kończy się porażką. Wytworzenie tej więzi jest zaś treningiem dla budowania poprawnych relacji w rzeczywistości.

Nauka relaksu Szybkie tempo współczesnego świata sprawia, że coraz więcej dzieci jest nadpobudliwych, drażliwych i chaotycznych. U młodzieży stwierdza się wzrost przypadków zaburzeń snu i zaburzeń emocjonalnych. Czytanie to sposób na wyciszenie organizmu i oderwanie od ciągłej stymulacji. Czytanie wpływa szczególnie korzystnie na wyciszenie organizmu przed snem. Książka może być dobrą inwestycją w rozwój intelektualny dziecka. Daje kompetencje, których rozwoju nie zapewniają współczesne media. Książka to jednak przede wszystkim dobra zabawa i przyjemność. Dlatego nie odsyłajmy dzieci do czytania „za karę”. Starajmy się dobierać dla nich książki, które mają szanse je zainteresować, a przede wszystkim sami bądźmy dobrym przykładem. Dzieci uczą się przez powtarzanie zachowania dorosłych. Jeśli w naszej rodzinie będzie zwyczaj czytania książek, to dziecko ma większe szanse na przejęcie tego nawyku.

Małgorzata Szymańska - psycholog
Grażyna Szymańska - bibliotekarz