Kalendarium

Artykuły

3 października 2019

Kalendarium

2 kwietnia 2019

Planowane zajęcia i uroczystości szkolne

 GRUDZIEŃ

03.12.2019

Biesiada Śląska

A. Frankiewicz, M. Kawałek,
B. Łukasik, H. Kaszuba

05.12. 2019

Wyjazd do Pałacu Młodzieży na zajęcia z ceramiki i rękodzieła

B. Jaskulska   kl. III b

09.12.2019

Koncert w szkole “Opowieści wigilijne”

klasy 1-3 i oddziały Sp.

09.12.2019

Kiermasz kartek i ozdób świątecznych 

wychowawcy świetlic

11.12.2019

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

B. Jaskulska, B. Korc
M. Skrzypczak, E. Wszędyrówny
wychowawcy oddziałów Sp.

12.12.2019

13.12.2019

„Opowiem Wam historię o aniołku małym” - zajęcia świąteczne w MBP – F. 14

Jest tylko jedna noc w roku" - zajęcia poświęcone tradycjom świątecznym.

koordynator
E. Wszędyrówny

Klasa 2a,b
M. Kawałek, A. Frankiewicz

18.12.2019

Koncert W MDK

Klasy 1-3 i oddziały Sp.

18.12.2019

Spotkanie opłatkowe z rodzicami (zajęcia otwarte)

wychowawcy oddziałów Sp.

18.12.2019

Warsztaty świąteczne dla rodziców, opiekunów i dzieci z oddziałów osób niepełnosprawnych

B. Łukasik, B. Korc                    wychowawcy oddziałów Sp.

20.12.2019

Jasełka 

J. Gembalczyk, B. Łukasik,
H. Kaszuba

LISTOPAD

08.11.2019 

Akademia z okazji Święta Niepodległości

E. Górska, I. Pałka
B. Łukasik, H. Kaszuba 

08.11.2019 

Zajęcia literacko- plastyczne: Od A do Z, czyli o piśmienniczych wynalazkach w MBP - F.14

koordynator E. Wszędyrówny
oddziały Sp. a-f

13.11.2019 

Koncert w MDK Katowice

klasy 1-3 i oddziały Sp. a-f

18.11.2019 

Wyjście do Pałacu Młodzieży - Kolorowe Piksele

M. Brudzewska, 3a

21.11.2019 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

D. Niepokojczycka-Grzonka

21.11.2019  Wyjście do Pałacu Młodzieży - Zajęcia z ceramiki  M. Brudzewska, 3a

25.11.2019 

Wyjście do Pałacu Młodzieży - Kolorowe Piksele 

B. Jaskulska, 3b

25.11.2019 

Dzień tramwajarza

E. Wszędyrówny
oddziały Sp. a-f

25.11 2019 

Podchody z wykorzystaniem aplikacji kodów QR

wychowawcy świetlicy 

25.11.2019 

Światowy Dzień Pluszowego Misia: zajęcia edukacyjno-czytelnicze

G. Szymańska, 2b

26.11.2019 
27.11.2019 

W misiowej krainie - najprzytulniejsze zajęcia z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia w MBP - F.14

D. Lieber 1b
M. Skrzypczak 1b

27.11.2019 

Żywa lekcja historii-Niepodległa

E. Górska, I. Pałk

29.11.2019 

Przeprowadzenie wróżb, gier i zabaw andrzejkowych

M.Jesionek + samorząd
oddziały Sp.

29.11.2019

Dzień wróżb i czarów w świetlicy

wychowawcy świetlicy 

PAŹDZIERNIK

02.10.2019 

Wyjście do Teatru Ateneum,,Łysek z pokładu Idy”

M. Cieśla- 5a, J. Krzywoń- 5b
E. Jasik- 5c

04.10.2019 

Wyjście klas specjalnych do MBP na zajęcia literacko- plastyczne pt. Jedzie pociąg z daleka.

koordynator E. Wszędyrówny

04.10.2019 

Wyjście do kina Cinema City Silesia na film ,,Legiony”

E. Górska- 7 b, M. Parlicki- 7 a
J. Gembalczyk, J. Marczuk

10.10.2019 

Warsztaty w Pałacu Młodzież ,,Ryby- kręgowce wodne”

B. Całka, E. Jasik

10.10.2019 

Warsztaty przyrodnicze w Parku Śląskim w ramach programu ,,Przyrodnicze Katowice”

M. Cieśla-5 a, E. Jasik- 5 b

10.10.2019 

Wyjście do Pałacu Młodzieży na warsztaty z ceramiki

A. Frankiewicz-  2b

11.10.2019 

Dzień Nauczyciela

M. Jesionek, samorząd

11.10.2019 

Wyjście do Teatru Rozrywki na przedstawienie teatralne “ZORRO”

M. Brudzewska- 3a, B. Jaskulska- 3b

11.10.2019 

Międzynarodowy Dzień Dziewczynek

wychowawcy klas specjalnyc

15.10.2019 
17.10.1019 

"Od piktogramu do alfabetu – wędrówka w czasie przez historię pisma": zajęcia w MBP - F.14

koordynator G. Szymańska
4a z nauczycielem uczącym
4b z nauczycielem uczącym

16.10.2019 

Warsztaty w Akademii Bioróżnorodności w Parku Śląskim

klasy 4a i 4b z wychowawcami

16.10.2019 

Koncert w MDK Katowice

klasy 1-3 i oddziały Sp.

17.10.2019 

Spotkanie z pisarką Panią Moniką Czoik- Nowicką

wychowawcy klas specjalnych

21.10.2019 

Wyjście do Pałacu Młodzieży - Kolorowe Piksele 

M. Brudzewska- 3a

21.10.2019 

Dzień Kartofla- kartoflowe love

B. Korc, B. Łukasik i wychowawcy klas specjalnych

22.10.2019

Pasowanie na ucznia kl. 1 Lekcja otwarta 

M. Kawałek, A. Frankiewicz
M. Skrzypczak, D. Lieber
H. Kaszuba

24.10.2019 

Warsztaty z zakresu haftu matematycznego dla wychowawców świetlic szkolnych z Katowic- część II. 

wychowawcy świetlicy 

28.10.2019 

Wyjście do Pałacu Młodzieży - Kolorowe Piksele 

B. Jaskulska- 3b

29.10.2019 

Dzień Jabłka

M. Brudzewska, B. Jaskulska

31.10.2019 

Halloween; Wystawa dyń

T. Golka, M. Jesionek, B. Hronowska

31.10.2019 

Wyjście na przedstawienie   w języku angielskim - Tom Sawyer - w CHCK

T. Golka

WRZESIEŃ

02.09.2019 

Akademia inauguracyjna

B. Całka- 6c, E. Górska- 7b
B. Jaskulska- 3b, M. Brudzewska- 3a
B. Łukasik, H. Kaszuba, M. Jesionek

12.09.2019 

Warsztaty w Pałacu Młodzieży w Katowicach-,,Jestem przyjacielem zwierząt”

B. Całka, E. Jasik

16.09.2019 

Wyjście do Pałacu Młodzieży - Kolorowe Piksele

M. Brudzewska- 3a

17.09.2019 

Wyjście do sądu

M. Brudzewska- 3a

17.09.2019 

Konkurs dla klas specjalnych “Bezpieczni na drodze.”

E. Wszędyrówny

17.09.2019 

Wyjście klas drugich do Teatru Ateneum

M. Kawałek - 2a
A. Frankiewicz - 2b

18.09.2019 

Koncert w MDK Katowice

klasy 1-3 i oddziały Sp.

19.09.2019 

Wyjście do Pałacu Młodzieży - Zajęcia z ceramiki

M. Brudzewska - 3a

20-22.09.2019 

Sprzątanie Świata

B. Całka, E. Jasik, nauczyciele wf

23.09.2019 

Wyjście do Pałacu Młodzieży - Kolorowe Piksele

B. Jaskulska - 3b

23.09.2019 

Wycieczka do Ojcowa

M. Cieśla- 5a, J. Krzywoń- 5b
E. Jasik- 5c

26.09. 2019 

Wyjazd do Pałacu Młodzieży na zajęcia z ceramiki i rękodzieła.

B. Jaskulska - 3b

27.09.2019 

Festyn rodzinny

wszyscy nauczyciele

30.09.2019 

Dzień Chłopca

wychowawcy klas specjalnych,
klasach pierwszych, drugich,

30.09.2019 

Wyjście na ŚUM w Katowicach
Udział w projekcie “ Od przedszkola do Seniora”

M.Skrzypczak - 1a
D. Lieber - 1b