Dla dzieci

 

Ś – ŚWIETLICOWE GOSPODARSTWO JEST WSPÓLNE, WIĘC OBOWIĄZKOWO SZANUJEMY GRY I SPRZĘT SZKOLNY

W – WIEMY, ŻE NASZE ZACHOWANIE ZALEŻY OD NAS

I – IDZIEMY ULICĄ UWAŻNIE I OSTROŻNIE

E – EKWIPUNEK SZKOLNY POZOSTAWIAMY W WYZNACZONYM MIEJSCU

T – TWORZYMY GROMADKĘ, W KTÓREJ KAŻDEMU POWINNO BYĆ DOBRZE I MIŁO

L – LUBIMY CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

I – INFORMUJEMY O KAŻDYM WYJŚCIU ZE ŚWIETLICY ORAZ ZE SZKOŁY

C – CHĘTNIE BIERZEMY UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH

A – ABSOLUTNIE NIE RUSZAMY CUDZYCH RZECZYJ – JESTEŚMY KULTURALNI, SZANUJEMY NAUCZYCIELI I KOLEGÓW

A – AKTYWNIE UCZESTNICZYMY W NIESIENIU POMOCY MŁODSZYM I SŁABSZYM KOLEGOM

K – KOCHAMY LUDZI, ZWIERZĘTA, KWIATYD – DBAMY O PIĘKNY POLSKI JĘZYK

O – OBOWIĄZKI ZNAMY I NIE LEKCEWAŻYMY ICH, UCZYMY SIĘ SAMODZIELNOŚCI

M – MUSIMY PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU ŚWIETLICOWEGO

 

Stosujemy na co dzień słowa:

"DZIEŃ DOBRY",
"DO WIDZENIA",
"PRZEPRASZAM",
"PROSZĘ",
"DZIĘKUJĘ".