Strona główna

Najnowsze aktualności

10 września 2020

Budżet Obywatelski

Bardzo serdecznie proszę o głosy w Budżecie Obywatelskim. Projekt został przygotowany przez Rodziców naszej szkoły.

Chcemy wyremontować boisko szkolne między segmentem AB i C - na przeciwko boiska do koszykówki, nie tylko wybudować nową nawierzchnię, ale również postawić stół do tenisa stołowego, piłkarzyki i szachy. Ponadto w projekcie mamy zaplanowane ławeczki i kosze oraz zwiększenie bezpieczeństwa na boisku i zamontowanie piłkochwytów.


www.bo.katowice.eu

"Gry i zabawy pod szkolną chmurką"

L9/10/VII

Czasu mamy niewiele i olbrzymią konkurencję. Czekamy na Wasze głosy do 20.09.2020
W głosowaniu mogą również brać udział dzieci. osoby, które mają PESEL i mieszkają na Tysiącleciu.

Każdy głos na wagę złota. Liczymy na Państwa bardzo. Prosimy przekazac informację znaomym i sąsiadom, wszystkim osobom, które mogą nas wesprzeć.

Pozdrawiam serdecznie,
Iwona Korchowiec

Czytaj więcej o: Budżet Obywatelski
4 września 2020

zebrania

Zebranie przewodniczących trójek klasowych rodziców
Spotkanie przewodniczących trójek klasowych rodziców odbędzie się w poniedziałek 07.09.2020 o godzinie 18:30 w stołówce szkolnej.

 

Zebrania z rodzicami.
W poniedziałek 07.09.2020 odbędą się zebrania z rodzicami.

GODZINA 16:30
klasa 1a sala 25 wejście pawilonem B
klasa 1b sala 48 wejście pawilonem C
klasy 8a i 8b hol szkoły ( spotkanie w sprawie egzaminu ósmoklasisty), wejście pawilonem A ;
po spotkaniu 8a sala 47, 8b sala 42.

GODZINA 17:00
Klasa 4a sala 45 wejście pawilonem C
Klasa 4b sala 65 wejście pawilonem C
Klasa 5a sala 62 wejście pawilonem C
Klasa 5b sala 71 wejście pawilonem C
Klasa 7c sala 69 wejście pawilonem C
Klasy specjalne wejście pawilonem B

GODZINA 17:30
Klasa 2a sala 22 wejście pawilonem B
Klasa 2b sala 49 wejście pawilonem C
Klasa 3a sala 24 wejście pawilonem B
Klasa 3b sala 23 wejście pawilonem B
Klasa 6a sala 63 wejście pawilonem C
Klasa 6b sala 50 wejście pawilonem C
Klasa 6c sala 70 wejście pawilonem C
Klasa 7a sala 43 wejście pawilonem C
Klasa 7b sala 44 wejście pawilonem C
Klasa 8a sala 47
Klasa 8b sala 42.

Czytaj więcej o: zebrania
4 września 2020

ubezpieczenie

Szanowni Państwo,
w związku z podjęciem decyzji przez Radę Rodziców o kontynuacji ubezpieczenia dzieci na rok szkolny 2020/2021 w firmie Interisk (wariant II – 50 zł), aby ułatwić wpłaty składki prosimy o wykonanie następujących czynności:
1) Zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, ogólnymi warunkami oraz szeroką tabelą uszczerbku.
2) Wpłacić składkę ubezpieczeniową 50 zł na nr konta : 73 1140 2004 0000 3602 8010 9050 adresat Tomasz Sikora.

w tytule przelewu koniecznie wpisując: SP 66 Katowice, klasę (jaka będzie od września), imię i nazwisko dziecka (nie rodzica) - brak tych danych będzie skutkować zwrotem wpłaty składki ze względu na brak identyfikacji ubezpieczonego.

Wpłat można dokonywać od dzisiejszego dnia, a najpóźniej do północy 20 września 2020 roku, po tym terminie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta. Spełnienie powyższych warunków będzie gwarancją skutecznego ubezpieczenia dziecka.

Więcej szczegółów w zakładce "Dla rodziców/ubezpieczenie"

Z poważaniem,
w imieniu Rady Rodziców

Iwona Korchowiec

Czytaj więcej o: ubezpieczenie
1 września 2020

obiady wrzesień

OBIADY wrzesień- 63 zł (18dni x 3,50zł)
 
 
Jeśli mają Państwo pytania odnośnie płatności za obiady
proszę kontaktować się mailowo z panią intendentką
kuchnia@sp66katowice.pl
 
Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły
PKO 18 1020 2313 0000 3902 0515 1669
Szkoła Podstawowa nr 66
ul. B. Krzywoustego 7
40-870 Katowice
 
tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa..., wpłata za obiady za miesiąc.…
 
Opłaty za obiady prosimy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły za cały miesiąc z góry, DO 5 września.
obiady będą wydawane od 7 września
 
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie wydawanie obiadów zostanie wstrzymane i będą naliczane odsetki.
Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć do kierownika świetlicy lub intendentki, bądź przesłać na maila: kuchnia@sp66katowice.pl
Czytaj więcej o: obiady wrzesień
1 września 2020

Nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Nowe zasady korzystania z Biblioteki Szkolnej

 1. W bibliotece obowiązują ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa – czytelnicy w drodze do biblioteki zobowiązani są dokonać dezynfekcji rąk oraz zachować bezpieczny odstęp od innych osób – 1,5 metra. Dla bezpieczeństwa własnego i innych wskazane jest wejście w maseczce.

 2. W bibliotece nie będzie swobodnego dostępu do regałów. Książki podaje bibliotekarz. Zwracane przez czytelników książki będą poddawane 2-dniowej kwarantannie.

 3. W pomieszczeniu biblioteki nie będą odbywać się zajęcia dla dzieci, nie będzie możliwości korzystania z kącika czytelniczego.

 4. W przypadku nauczania zdalnego czytelnicy/opiekunowie uczniów proszeni są o zamawianie książek wysyłając informację poprzez platformę Vulcan, bezpośrednio do bibliotekarza Grażyny Szymańskiej.

  Książki zamówione przez czytelnika/ opiekuna, z nazwiskiem dziecka, będą do odbioru w pomieszczeniu portierni. Uczeń/opiekun o tym fakcie zostanie poinformowany przez bibliotekarza.

  Książki, które nie zostaną odebrane przez ucznia/opiekuna w ciągu 2 dni, wracają do biblioteki.

  Przeczytane książki czytelnicy/opiekunowie, z dołączoną kartką z nazwiskiem dziecka, zwracają w tym samym miejscu.

 5. Podręczniki bibliotekarz rozdaje uczniom w salach lekcyjnych. Przypominam, że wszystkie podręczniki należy obłożyć i podpisać w wyznaczonym do tego miejscu.

   

 

Czytaj więcej o: Nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej
1 września 2020

Stypendium szkolne

Rodzice uczniów  z  rodzin, w  których dochód  netto nie przekracza  528 zł na osobę
(kwota 500+ nie wlicza się do dochodu),
mogą  ubiegać się  o stypendium szkolne  na rok szkolny 2020/2021.
Wnioski można pobrać na stronie szkoły lub odebrać od 02.09.2020r. u pedagoga szkolnego
(w godzinach pracy pedagoga) lub na portierni w szkole.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami o dochodach za sierpień 2020r. należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020r.

 

 

Czytaj więcej o: Stypendium szkolne