Nasi specjaliści

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

24 stycznia 2019

Kim jesteśmy, czego uczymy?

Zajęcia z uczniami w naszej szkole prowadzą specjaliści z różnych dziedzin, dzięki temu możemy zindywidualizować pracę z każdym dzieckiem i dostosować rodzaj wsparcia do jego potrzeb. Uczniowie otrzymują kompleksową pomoc, mogą rozwijać wiedzę i umiejętności zgodnie z własnymi możliwościami. 
Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele oligofrenopedagodzy, a rewalidacyjne specjaliści z zakresu:
  • terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • logopedii,
  • neurologopedii,
  • neurodydaktyki,
  • pedagogiki specjalnej,
  • tyflopedagogiki,
  • surdopedagogiki.