Laboratoria Przyszłości

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

12 stycznia 2023

Laboratoria Przyszłości

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dążymy do stworzenia szkoły XXI wieku, szkoły nowoczesnej, rozwijającej kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoły w której zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, angażujący młodzież do twórczej pracy oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i odkrywaniu uzdolnień. 

W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 113 400,00 zł na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego do kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Czytaj więcej o: Laboratoria Przyszłości