Jesteś tutaj: Start / Stołówka szkolna

Stołówka szkolna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

3 września 2016

Stołówka szkolna

 

Zarządzenie Nr 6/2015/2016
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach
z dnia 01 lutego 2016 r.


zmieniające Zarządzenie nr 3/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 66
w Katowicach z dnia 11 lutego 2015r.w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki
w Szkole Podstawowej Nr 66 w Katowicach.

Na podstawie art. 67a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zarządza się, co następuje:

W zarządzeniu Nr 3/2014/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 66 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej Nr 66 w Katowicach, § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez kuchnię szkolną dla uczniów oraz pracowników szkoły.

2. Obiady wydawane są dla:
- uczniów wnoszących opłaty indywidualne obejmujące koszty produktów wykorzystywanych do ich przygotowania, które od 1 lutego 2016r. wynoszą 3,00 zł dziennie
- uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku dziennie (finansowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmującego pełny koszt przygotowania posiłku), które od 1 lutego 2016r. wynoszą 6,07 zł dziennie
- pracowników szkoły wnoszących opłaty indywidualne obejmujące pełny koszt przygotowania posiłku, które od 1 lutego 2016r. wynoszą 6,07 zł dziennie.

3. Opłaty za posiłki za cały następny miesiąc należy wnosić :
- w miesiącu poprzedzającym - przez 7 ostatnich dni roboczych miesiąca na konto 18 1020 2313 0000 3902 0515 1669
Szkoła Podstawowa Nr 66, Tytuł: wpłata za obiady za miesiąc .............(należy wpisać aktualny miesiąc) oraz podać imię i nazwisko dziecka którego wpłata dotyczy lub
- w szkole (u kierownika świetlicy) w godzinach 6.30 - 11.30

Wyjątek w uiszczeniu opłaty za obiady stanowi miesiąc wrzesień - gdzie opłatę należy wnosić z góry do 5 - tego września.

4. Nieuregulowanie opłaty za obiady w podanym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z obiadów w danym miesiącu.

5. Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki uczniom i pracownikom szkoły, których ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni dokonywane będą formie odpisu przy płatności za obiady w następnym miesiącu u kierownika świetlicy lub przez osoby dokonujące wpłaty przelewem (płatność za kolejny miesiąc jest pomniejszona o ilość niewykorzystanych obiadów)

Uwaga! Można dokonywać odliczeń tylko tych obiadów, na których nieobecność dziecka była wcześniej zgłoszona u intendentki szkolnej.

Należną kwotę oblicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku i liczby nieobecności dni uczniów lub pracowników szkoły.

6. Dopuszcza się za zgodą dyrektora szkoły kupowanie pojedynczych posiłków przez uczniów i pracowników w kwotach ustalonych w ust.2.

7. Posiłki wydawane są w godzinach 12.15 – 14.00 .

8. Podczas wydawania posiłków zabrania się przebywania w stołówce osobom nieupoważnionym.

9. Podczas pobytu w stołówce uczniowie są zobowiązani zachowywać się kulturalnie, a po spożytym posiłku naczynia i sztućce odnieść do okienka zmywalni.

10. Przed stołówką oraz na tablicy przy świetlicy umieszczany jest aktualny jadłospis na cały tydzień.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

 

 

 

Przyjmowanie wpłat za obiady w czerwcu od dnia 21 maja do dnia 29 maja

 14 x 3 zł = 42 zł

Dzieci z klasy 7a i 7b biorące udział w wycieczce w dniach 12 i 13 czerwca 2018 wpłacają za obiady 36 zł.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na konto i dostarczenie potwierdzenia zapłaty przelewem.

W świetlicy szkolnej również można dokonywać wpłat, ale tylko w wyznaczonym terminie w godzinach od 6.30 do 11.30.

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT.

 

UWAGA!

W związku z likwidacją punktu PKO znajdującego się przy ulicy Piastów wpłaty za obiady dokonywane u kierownika świetlicy będą przyjmowane do dnia 29 maja 2018r.

 

PÓŁKOLONIE

 Wpłatę za obiady w czasie półkolonii należy wpłacać
 w dniach od 04 – 15 .06 2018 r.
 I  tydzień -  od 25.06.  -  29.06.  - 4 obiady x 3 zł = 12 zł
 II  tydzień  - od 02.07.  -  06.07.-  4 obiady x 3 zł = 12 zł
 III tydzień - od 09. 07. -  13.07. -  4 obiady x 3 zł = 12 zł
 Potwierdzenie przelewu koniecznie przesłać na maila : kuchniasp66@interia.pl lub przekazać intendentowi szkoły.

 

JADŁOSPIS od 18.06.2018 – 21.06.2018

 
PONIEDZIAŁEK
Zupa – Kapuśniak z ziemniakami
Danie II - Kluski na parze z jogurtem owocowym
Kompot 


WTOREK
Zupa – Szpinakowa z ziemniakami
Danie II - Spaghetti
Kompot 

 

ŚRODA
Zupa – Krem marchwiowo-porowy z grzankami
Danie II - Pieczeń z indyka
Ziemniaki z masłem
Kapusta biała zasmażana
Kompot 

 

CZWARTEK
Zupa – Jarzynowa z ziemniakami
Danie II - Łazanki
Kompot 

 


Przygotowane dania mogą zawierać śladowe ilości alergenów: jaja, seler, gluten, nabiał