Do klas pierwszych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

26 lutego 2021

Rekrutacja

Dni otwarte on-line

TUTAJ ZAREJESTRUJESZ SWOJE DZIECKO DO KLASY PIERWSZEJRegulamin rekrutacji do klasy pierwszejPrzypominamy: rekrutacja rozpoczyna się 22.03.2021 r.Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 
66 im. Janusza Korczaka w Katowicach

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 22 marca 2021

do 9 kwietnia 2021

od 10 maja 2021

do 19 maja 2021

2

Zgłoszenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej
(oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

----

od 10 maja 2021

do 19 maja 2021

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w atr.150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe.

 

od 5 kwietnia2021

do 15 kwietnia 2021

----

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w atr.150 ust. 7 Ustawy Prawo Oświatowe.

 

----

od 22 maja 2021

do 27 maja 2021

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

16 kwietnia 2021

28 maja 2021

6

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia.

 

od 19 kwietnia 2021

do 30 kwietnia 2021

od 31 maja 2021

do 11 czerwca 2021

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

19 kwietnia 2021

godz. 15:00

28 czerwca 2021

godz. 15:00

 

TUTAJ ZAREJESTRUJESZ SWOJE DZIECKO DO KLASY PIERWSZEJRegulamin rekrutacji do klasy pierwszejPrzypominamy: rekrutacja rozpoczyna się 22.03.2021 r.

28 lutego 2021

Zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 1436/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2021 r.