Laboratoria Przyszłości

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2023

 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dążymy do stworzenia szkoły XXI wieku, szkoły nowoczesnej, rozwijającej kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoły w której zajęcia będą prowadzone w ciekawy sposób, angażujący młodzież do twórczej pracy oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i odkrywaniu uzdolnień. 

W ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 113 400,00 zł na zakup wyposażenia technicznego, potrzebnego do kształtowania i rozwijania umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Z otrzymanych środków szkoła zakupiła między innymi następujące wyposażenie:

 • Okulary VR 64 wirtualne laboratorium oraz kostki VR do poruszania elementami 3D
 • nowoczesny sprzęt nagłaśniający, aparat fotograficzny, oświetlenie do realizacji nagrań
 • zadbaliśmy o zwiększenie  bezpieczeństwa naszych podopiecznych  doposażając szkołę w nowy sprzęt przeciwpożarowy.

Korzyści z Laboratoriów Przyszłości:

 Z perspektywy rodzica i ucznia:

 • Inwestycja w  lepszą przyszłość młodego pokolenia;
 • Odkrywanie i rozwój uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży;
 •  Zwiększenie zainteresowania dziedzinami technicznymi i ścisłymi;
 • Popularyzacja rozwiązań i umiejętności praktycznych,  połączenie zdobywania wiedzy
  z pasją odkrywania nowości;

 Z perspektywy szkoły i nauczyciela:

 • Sfinansowanie nowoczesnego wyposażenia - wskazanego przez szkołę
 • Nowoczesne wsparcie w realizacji podstawy programowej, prowadzeniu kół zainteresowań i zajęć dodatkowych dla uczniów
 • Nowe technologie i eksperymenty, ułatwiające przekazywanie wiedzy
 • Rozwój merytoryczny nauczycieli.

Zakupiony w ramach Programu Laboratoria Przyszłości nowoczesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia w naszej szkole, pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach w ramach zajęć obowiązkowych, ale również na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań oraz w przygotowaniach do konkursów i olimpiad.

Od września 2022 roku systematycznie na naszej stronie internetowej oraz na profilu szkoły na portalu Facebook będą zamieszczane relacje ukazujące, w jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt i wyposażenie pozyskanie dzięki programowi Laboratoria Przyszłości.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i szkolnego Facebooka. Oj, będzie się działo!