IX Międzyszkolny konkurs Czytelniczy „Znam moje Lektury".

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2019

Organizator konkursu - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach.

UWAGA!  Konkurs został przeniesiony na środę 5 czerwca.


Opiekun szkolny - bibliotekarz Grażyna Szymańska

Regulamin
IX MIĘDZYSZKOLNEGO Konkursu czytelniczego „ZNAM MOJE LEKTURY”.
§ 1 Organizatorem konkursu czytelniczego „Znam Moje Lektury” jest Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Brzechwy w Katowicach.
§ 2 Celem konkursu jest: mobilizowanie dzieci do czytania, pogłębianie ciekawości czytelniczej oraz promowanie pozytywnych wartości
i wzorców zachowań poprzez zaproponowanie lektur, które niosą przesłanie szacunku wobec ludzi i świata.
§ 3 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
§ 4 W konkursie biorą udział trzyosobowe drużyny, po jednej z każdej szkoły. W skład drużyny mogą wchodzić uczniowie tej samej klasy.
§ 5 Drużyny biorą udział w następujących konkurencjach:
1. Pytania Komisji Konkursowej. Drużyny losują pytania dotyczące treści lektur i udzielają ustnej odpowiedzi punktowanej
w skali od 0 do 2 pkt. od każdego z członków jury.
2. Test wyboru. Drużyny odpowiadają na pytania testu pisemnego. Test dotyczy treści książek.
Możliwa jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna otrzymuje 1 pkt.
3. Prezentacja zachęty do przeczytania wylosowanej lektury. Drużyny losują lekturę, do przeczytania której będą zachęcać w formie ustnej. Na przemówienie reprezentant drużyny ma 3 minuty. Wypowiedź będzie oceniana pod względem formalnym i merytorycznym.
Komisja ocenia prezentacje w skali od 0 do 3 pkt.
§ 6 Pytania konkursowe dotyczą następujących lektur:
A. Szklarski - Tomek na Czarnym Lądzie, oraz L. M. Montgomery – Ania na uniwersytecie.
§ 7 Konkurs odbędzie się 10 maja 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 9
im. Jana Brzechwy w Katowicach.
Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) na adres: biblioteka@sp9.katowice.pl
§ 8 Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
§ 9 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.
W skład komisji wchodzą: dwoje nauczycieli ze szkoły organizującej konkurs oraz losowo wybrani nauczyciele
z pozostałych szkół (maksimum troje). Po zakończeniu konkurencji punkty są sumowane.
Zwycięża drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.