Udział nauczycieli w szkoleniach e-Twinning i Erasmus +

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2019

Pani Ewa Woś – nauczycielka j. angielskiego i hiszpańskiego wzięła udział w Seminarium szkoleniowo-kontaktowym "Przedsiębiorczość z e-Twinning" w Gdańsku, w dniach 1-2 marca 2019. W czasie seminarium odbyły się warsztaty dotyczące pracy na platformie E-Twinning. Seminarium miało również charakter kontaktowy – była możliwość nawiązania współpracy z innymi szkołami. Jako produkt końcowy uczestnicy stworzyli projekt E-Twinningu z wybranymi szkołami.

W dniach 19.05-21.05.2019 uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji p.t.: „Szkoła Równych Szans”. Tematyka konferencji dotyczyła diagnozy istniejących nierówności społecznych i edukacyjnych w szkole oraz sposobów na ich niwelowanie. Prelegenci prowadzili rozważania w obszarach: socjologii i filozofii edukacji, pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki opiekuńczej, edukacji międzykulturowej, psychologii czy profilaktyki społecznej.

Oprócz wykładów, paneli i sesji tematycznych tegoroczna konferencja została wzbogacona o strefę wystawców, w której nowoczesne i nowatorskie rozwiązania dla edukacji zaprezentowały instytucje działające w obszarze wspierania dzieci i młodzieży: Fundacja SYNAPSIS, Polskie Centrum Szkoleniowe Persona Dolls (Warszawskie Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki), Image Recording Solutions, Forum Media Polska, Akces Edukacja (dystrybutor Lego Education®) czy Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej „Dyrektor Szkoły”. Ponadto, Podczas konferencji uczestnicy mieli również możliwość spotkania się z ekspertami FRSE i porozmawiania z nimi na tematy związane z programem Erasmus+, eTwinning oraz innymi inicjatywami międzynarodowymi koordynowanymi przez Fundację.