OBIADY GRUDZIEŃ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 listopada 2019
 
OBIADY GRUDZIEŃ
 

15 x 3 zł. = 45 zł.
 

Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły
PKO 18 1020 2313 0000 3902 0515 1669
Szkoła Podstawowa nr 66
ul. B. Krzywoustego 7
40-870 Katowice
 
 
 
tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa..., wpłata za obiady za miesiąc.…
 
 
 
Opłaty za obiady prosimy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły za cały miesiąc z góry, DO 25 LISTOPADA.

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie wydawanie obiadów zostanie wstrzymane i będą naliczane odsetki.
Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć do kierownika świetlicy lub intendentki, bądź przesłać na adres mailowy: kuchnia@sp66katowice.pl
 

PROSIMY O TERMINOWE DOKONYWANIE WPŁAT