Wielka Liga Czytelników - etap szkolny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2019

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”
EDYCJA 2019/2020
Mistrzostwa Lokalne

Koordynatorzy szkolni: Grażyna Szymańska, Barbara Jaskulska i Joanna Krzywoń zapraszają uczniów klas 1-8 do udziału w etapie szkolnym konkursu Wielka Liga Czytelników.
Zapisy prowadzi bibliotekarz - Grażyna Szymańska

KSIĄŻKI OBOWIĄZUJĄCE w SP 66 
(maks. 10)                                                                                                                                                                        

Klasy 1-4

 1. 120 Przygód Koziołka Matołka – K. Makuszyński, M. Walentynowicz
 2. Afryka Kazika - Ł. Wierzbicki
 3. Anaruk chłopiec z Grenlandii - Cz. Centkiewicz
 4. Baśnie - W. J. Grimm Tł. M. Tarnowski
 5. Dary czterech wróżek - E. Szelburg-Zarembina
 6. Detektyw Pozytywka - G. Kasdepke
 7. Dzieci z Bullerbyn - A. Lindgren Tł. I. Szuch-Wyszomirska
 8. Dziecię elfów - H. Ch. Andersen Tł. C. Niewiadomska
 9. Karolcia – M. Krőger
 10. Kopciuszek - H. Januszewska
 11. Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu – G. Kasdepke
 12. Kubuś Puchatek  A.Milne Tł. Irena Tuwim
 13. O psie, który jeździł koleją - R. Pisarski
 14. Oto jest Kasia - M. Jaworczakowa
 15. Piotruś Pan – M. Barrie Tł. M. Słomczyński
 16. Pippi Pończoszanka - A. Lindgren Tł. I. Szuch-Wyszomirska
 17. Szewczyk Dratewka – J. Porazińska
 18. Wiersze wybrane – J. Brzechwa
 19. Wiersze - J. Tuwim
 20. Z przygód krasnala Hałabały - L. Krzemieniecka

Klasy 5-8

 1. Tajemniczy ogród – F. H. Burnett Tł. J.Włodarkiewicz
 2. Sposób na Alcybiadesa - E. Niziurski
 3. Pan Samochodzik i Templariusze - Z. Nienacki
 4. Za minutę pierwsza miłość - H. Ożogowska
 5. Ucho od śledzia - H. Ożogowska
 6. Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – R. Kosik
 7. Pięcioro dzieci i coś – E. Nesbit Tł. I. Tuwim
 8. Kwiat kalafiora - M. Musierowicz
 9. Dynastia Miziołków - J. Olech
 10. Pollyanna – H Porter Tł. H. i T. Evert; P. Łopatka
 11. Mikołajek – J. Sempé i R. Goscinny Tł. T. Markuszewicz i E. Staniszkis
 12. Matylda - Dahl Tł. M. Arno Jaworowski
 13. Tomek w Gran Chaco –A.  Szklarski
 14. Księga strachów - Z. Nienacki
 15. Tomek w krainie kangurów - A. Szklarski
 16. Mały Książę – A. de Saint-Exupery Tł. J. Szwykowski
 17. Magiczne drzewo – A. Maleszka
 18. Kapelusz za 100 tysięcy – A. Bahdaj
 19. Pinokio – C. Collodi Tł. Z. Jachimecka; H. Kozioł
 20. Spotkanie nad morzem – J. Korczakowska 

Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC.  Strona internetowa konkursu: www.wielka-liga.pl

IV. Przebieg konkursu w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych

1. Konkurs przebiega w trzech etapach:
a) Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
b) Etap drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;
c) Etap trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.
2. Etap pierwszy konkursu – sprawności czytelnicze.
a) Etap pierwszy rozpoczyna się 25 listopada 2019 r. i trwa do 13 marca 2020 r.
b) Formularz zgłoszeniowy można pobrać u Koordynatora Placówki lub ze strony internetowej konkursu (www.wielka-liga.pl). Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun i przekazuje Koordynatorowi Placówki.
c) Koordynator wpisuje uczestników na platformę WLC.
d) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia – 10.
e) Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikowi konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
f) Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
g) Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz.
h) Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie i wypełniać testy do innych książek.
i) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
j) Uczniowie mogą oddawać formularze konkursowe pierwszego etapu do 13 marca 2020 r.
k) Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za:
zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka;
wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki lub plakatu promującego czytelnictwo.
l) Tylko Ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 10 sprawności, mogą wziąć udział w kolejnym etapie konkursu – szkolnym/bibliotecznym teście kwalifikacyjnym.
ł) Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu pierwszego. Dyplomy zostaną wręczone przez Koordynatora Placówki. Przewiduje się następujące rodzaje dyplomów:
Dyplom Aktywnego Czytelnika – dla uczestników, którzy zdobyli minimum 6 sprawności;
Dyplom Znakomitego Czytelnika – dla uczestników, którzy zdobyli komplet 10 sprawności.
3. Etap drugi konkursu - test kwalifikacyjny.
a) Etap drugi powinien zostać zorganizowany w terminie od 16 do 27 marca 2020 r. Datę przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego ustala Koordynator Placówki.
b) Etap odbywa się w szkole lub bibliotece publicznej bez udziału rodziców i bez tekstu konkursowej lektury.
c) Test kwalifikacyjny dotyczy znajomości treści książki wskazanej przez Koordynatora Placówki.
d) Koordynator Placówki do 14 lutego 2020 r. podaje uczestnikom konkursu tytuły wybranych książek do testu kwalifikacyjnego.
e) Organizator przygotuje co najmniej 2 testy eliminacyjne – do dwóch różnych książek z obu kategorii klasowych. Testy w wersji elektronicznej będą dostępne na platformie WLC od 3 lutego 2020 r.
f) Koordynator Placówki spośród udostępnionych testów wybierze po jednym dla każdej z kategorii lub opracuje własne testy kwalifikacyjne do wybranych przez siebie książek.
g) Placówki (szkoły/biblioteki publiczne) uczestniczące w konkursie wyłaniają do etapu powiatowego maksymalnie po trzech zawodników z każdej kategorii (kl. 1–4 i kl. 5–8), którzy uzyskali najlepsze wyniki w teście kwalifikacyjnym, ale nie mniej niż 80% punktów.
h) W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców na skutek równej liczby punktów, Koordynator pierwszego etapu przeprowadza dogrywkę (ustną lub pisemną).
i) Biblioteki publiczne mogą zgłosić zwycięzców etapu drugiego ze wszystkich swoich filii.
j) Uczestników zakwalifikowanych do etapu trzeciego – powiatowego należy zgłosić Koordynatorowi Powiatowemu do 31 marca 2020 r.
k) Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu pierwszego i drugiego.
l) Uczestnicy etapu drugiego otrzymają dyplomy od Koordynatora Placówki. Przyznane zostaną następujące tytuły:
Dyplom Mistrza oraz I i II Wicemistrza Szkoły/Biblioteki;
Dyplom uczestnika II etapu Wielkiej Ligi Czytelników.
4. Etap trzeci (powiatowy) – drużynowy test powiatowy.
a) Etap zostanie rozegrany jednocześnie we wszystkich powiatach, w których będzie powołany Koordynator Powiatowy. Termin etapu powiatowego: 28 kwietnia 2020 r.
b) Szczegółowe warunki przebiegu etapu powiatowego będą opisane w instrukcji przeprowadzenia etapu powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników.
c) O miejscu przeprowadzenia etapu powiatowego uczestników poinformują Koordynatorzy Powiatowi.
d) W razie choroby lub absencji z innej ważnej przyczyny uczestnika konkursu, który zakwalifikował się do etapu powiatowego, może zastąpić go uczestnik z kolejnego miejsca z danej placówki. Fakt ten należy zgłosić Koordynatorowi Powiatowemu najpóźniej w dniu testu etapu powiatowego.
e) Przyznane zostaną następujące tytuły:
Za zajęcie I miejsca – Mistrz Powiatu;
Za zajęcie II miejsca – I Wicemistrz Powiatu;
Za zajęcie III miejsca – II Wicemistrz Powiatu;
Wyróżnienie (dla wszystkich drużyn, które uzyskają co najmniej 80% punktów).
f) Uczestnicy etapu powiatowego otrzymają dyplomy.
g) Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Powiatowym na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu powiatowego.