OBIADY KWIECIEŃ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 marca 2019
OBIADY KWIECIEŃ
 
13 x 3 zł. = 39 zł.   (bez 15, 16, 17, 29, 30 kwietnia- dni wolne od zajęć dydaktycznych)
 
Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły 
PKO 18 1020 2313 0000 3902 0515 1669 
Szkoła Podstawowa nr 66 
ul. B. Krzywoustego 7 
40-870 Katowice 
tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa..., wpłata za obiady za miesiąc....
 
OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 25 MARCA. 
W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie wydawanie obiadów zostanie wstrzymane i będą naliczane odsetki.
 
Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć do kierownika świetlicy lub intendentki, bądź przesłać na adres mailowy: kuchnia@sp66katowice.pl